Sposoby załatwiania spraw:

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  2. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.
  3. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA.
  4. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Godziny pracy sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30